انجمن صنفی مترجمان شهر تهران

اساسنامه انجمن صنفی مترجمان شهر تهران

بسمه تعالي

 «اساسنامه انجمن صنفي كارگری مترجمان شهر تهران»

فصل يكم – كليات

ماده ۱-  هدف:

در اجرای مادة ۱۳۱ قانون كار جمهوري اسلامي ايران وآيين‌نامه انجمن‌هاي صنفي و كانون‌هاي مربوط و به منظور حفظ حقوق و منافع مشروع و قانوني و بهبود وضع اقتصادي کارگران كه خود متضمن حفظ منافع جامعه نيز باشد؛ اين انجمن صنفي تشكيل مي‌گردد.

ماده ۲-  نام، حوزة فعاليت و اقامتگاه قانوني انجمن صنفي:

نام - انجمن صنفي کارگري مترجمان شهر تهران كه در اين اساسنامه به اختصار «انجمن صنفي» ناميده مي‌شود .
حوزة فعاليت انجمن صنفي- حوزة جغرافيايي شهر تهران می‌باشد، اقامتگاه قانونی و محل استقرار دفتر مركزي به شرح ذیل است: استان تهران، شهرستان تهران، میدان انقلاب، خیابان کارگر جنوبی، خیابان لبافی‌نژاد، پلاک ۳۲۲ واحد ۹
تلفن: ۶۶۱۲۳۲۸۲-۰۲۱

* تبصره- هيأت مديره مي‌تواند هر زمان كه ايجاب نمايد، اقامتگاه قانونی انجمن صنفي را در محدوده حوزه فعاليت خود تغيير داده و مراتب را همزمان با اطلاع به اعضاء - از طريقي كه به تصويب مجمع عمومي رسيده باشد - بطور کتبي به وزارت تعاون كار و رفاه اجتماعي نيز منعکس نمايد .

ماده ۳-  وظايف اساسي و عام انجمن صنفي:

 1. كوشش درجهت استيفاي حقوق و خواست‌هاي مشروع و قانوني اعضا از طريق ايجاد زمينه‌هاي مساعد به منظور نيل به اهداف انجمن.
 2. جمع آوري اطلاعات، بررسي و تحقيق درباره مشكلات، شناخت نيازها و اولويت‌ها.
 3. دريافت وروديه، حق عضويت و كمك‌هاي مالي داوطلبانة اعضا.
 4. همكاري در جهت تأسيس، تقويت و گسترش شركت‌هاي تعاوني مربوط به وظايف انجمن به منظور برخورداری اعضا از تسهیلات بیشتر.
 5. حمايت و دفاع از حقوق و منافع صنفي و حرفه‌اي اعضا از طريق ارائه پيشنهاد و جلب پشتيباني مراجع و سازمان‌هاي دولتي و ملي.
 6. خريد، فروش و تملك اموال منقول و غيرمنقول انجمن صنفي به نام و به حساب انجمن صنفي مشروط بر آن‌كه به قصد تجارت و جلب نفع نباشد.
 7. شركت در مذاكرات حرفه‌اي با ساير سازمان‌هاي كارگري ذي‌ربط مشمول قانون و انعقاد پيمان‌هاي دسته جمعي با سازمان‌هاي كارفرمايي .
 8. پيوستن به انجمن‌هاي صنفي همگن به منظور تشكيل يا عضويت در كانون مربوط پس از تصویب مجمع عمومی با رعايت مقررات قانوني.
 9. همكاري با ساير تشكل‌هاي صنفي مربوط و انجام ساير وظايف و اختياراتي كه به موجب مقررات قانوني بر عهدة انجمن‌هاي صنفي قرار داده شده يا خواهد شد.

ماده ۴-  وظايف اختصاصي انجمن صنفي:

 1.  تلاش برای حفظ و حمايت از حقوق صنفي اعضاء.
 2.  تدوین استانداردهای ملی در حوزه صنعت ترجمه از قبیل نظام رتبه بندی مترجمان، استاندارد ملی نقد ترجمه، استاندارد قیمت‌گذاری ترجمه متون غیررسمی در شهر تهران، استاندارد ارزشیابی کیفی ترجمه و سایر موارد با بهره‌گیری از مبانی علمی و دانش بنیان.
 3.  ایجاد امکانات رفاهی مناسب جهت اعضا از جمله ایجاد صندوق رفاهی، تعاونی مسکن، امکانات اقامتی در شهرهای توریستی، امکانات ورزشی و تفریحی مناسب، تعاونی مصرف و سایر موارد پس از اخذ مجوز سازمان‌های ذیربط.
 4.  ارائه خدمات مشاوره‌ای و حقوقی کافی و مناسب جهت اعضا به منظور حفظ حقوق حقه مترجمان عضو.
 5. ایجاد حمایت‌های جدی و موثر از کسب و کار مترجمان در شهر تهران با برقراری ارتباط میان مترجمان، نهادهای ترجمه و بازار ترجمه.
 6.  ارتقای سطح دانش علمی و مهارتی مترجمان شهر تهران با برگزاری دوره های علمی-کاربردی ترجمه در شهر تهران.
 7. برقراری فضای تعاملی موثر میان مترجمان و فعالان عرصه ترجمه با مسئولین و ارگان‌های دولتی به منظور ارتقای جایگاه مترجمان و همچنین انعکاس دیدگاه مترجمان به ایشان.
 8. حمايت از منافع مترجمان شهر تهران، کمک به ارتقاي و تثبيت جايگاه حرفه ترجمه در جامعه و اعتلا بخشيدن به شأن و منزلت اجتماعي مترجمان.
 9.  برگزاری همایش‌ها، سمینارهای علمی و کاربردی ملی و بین‌المللی جهت ارتقای سطح آگاهی و دانش مترجمان و ایجاد فضای تعامل و تبادل نظر میان ایشان.
 10.  ارتباط با سازمان‌ها، تشکل‌ها و نهادهای علمی، کسب‌وکاری و صنفی داخلی و خارجی در حوزه ترجمه.
 11.  سازماندهی کسب‌و‌کار و گردش کار میان مترجمان و اعضای جامعه ترجمه.
 12.  تدوین و اجرای منشور اخلاق حرفه‌ای مترجمان در شهر تهران به منظور ایجاد فضای رقابتی سالم و ایفای حقوق و تکالیف مترجمان.
 13. حمایت از طرح های دانش بنیان و علمی در حوزه صنعت ترجمه.
 14.  ایجاد امکانات رسانه‌ای مناسب صنعت ترجمه به منظور انعکاس مناسب رویدادهای ترجمه در شهر تهران.
 15. تلاش برای برقراری انواع بیمه‌های ویژه مترجمان.
 16.  صدور مجوز فعالیت مترجمان غیر رسمی در شهر تهران از طریق برگزاری آزمون‌های سراسری و پایش عملکرد آن‌ها از طریق نظام رتبه‌بندی مترجمان در صورت عدم مغایرت با قوانین جاری و پس از استعلام‌های مربوطه.

فصل دوم: شرايط عضويت، تعليق، سلب عضويت و منابع مالي انجمن صنفي

ماده ۵ – شرايط عضويت:

كليه كارگران واجد شرايط زير مي‌توانند به عضويت اين انجمن صنفي درآيند:

 1. تابعيت ايران
 2.  حداقل سن■سال تمام
 3. حداقل مدرک تحصیلی  ■
 4. شاغل در صنعت ترجمه که در حوزه فعاليت انجمن صنفي با ارائه مدارك شناسايي معتبر شامل مدرک تحصیلی در رشته ترجمه در مقاطع کارشناسی و بالاتر، گواهی سابقه کار یا بیمه در حوزه ترجمه یا فعالیت حرفه‌ای در حوزه ترجمه.
 5. متدین به یکی از ادیان رسمی کشور.
 6.  نداشتن محکومیت کیفری موثر در محرومیت از حقوق اجتماعی.
 7.  قبول و تعهد اجراي مقررات اين اساسنامه وتصميمات و مصوبات قانوني اركان انجمن.
 8. پرداخت حق عضويت به طور مرتب.

*تبصره ۱- كليه واجدان شرايط مي‌توانند آزادانه عضويت انجمن صنفي را بپذيرند و هيچكس را نمي‌توان به قبول عضويت در انجمن صنفي مجبور يا از قبول عضويت آن منع نمود.
*تبصره ۲- چنانچه به دلیل فقدان شرایط بعضی از متقاضیان، تقاضای عضویت آنان از سوی هیأت مدیره پذیرفته نگردد، متقاضی می‌تواند شکایت خود را در اولين جلسه مجمع عمومي مطرح نماید و تصميمات مجمع در اين زمينه قطعي است.
*تبصره ۳ – در صورتي كه هر يك از اعضا شرايط عضويت انجمن صنفي را از دست دهد؛ از عضويت در انجمن صنفي مستعفي شناخته مي‌شود، ليكن ملزم به انجام تعهدات قبلي است.

ماده ۶ – موارد تعليق يا محروميت از عضويت انجمن صنفي:

 1. عدم پرداخت به موقع حق عضويت تعيين شده با توجه به ماده ۹ اين اساسنامه (با اعلام مسئولان مالي انجمن صنفي).
 2. عدم رعايت مفاد اين اساسنامه و توصيه‌ها و تصميمات قانوني هريك از اركان انجمن صنفي ( با اعلام هيأت مديره انجمن).
 3. از دست دادن شرايط مندرج در ماده ۵ اين اساسنامه.
 4.  آراء صادره از مراجع قضایی کشور و مراجع حل اختلاف قانون کار.
 5. تغییر شغل و عدم اشتغال در شغل مربوط بیش از شش ماه.

* تبصره – در موارد بندهاي ۱ و ۲، عضويت شخـص مورد نظـر تا تشكيل مجمع عمومي به حالت تعليق درآيد و تا رفـع تعليـق، در مجمـع عمومي، حق رأي نخواهـد داشت.

ماده ۷ – منابع مالي انجمن صنفي:

الف – وروديه براي هر عضو مبلغ ۱۰۰.۰۰۰ ریال كه فقط براي يك باردريافت مي‌گردد.
ب - حق عضويت به میزان۹۰۰.۰۰۰ ریال در سال.
ج – كمك‌هاي مالي داوطلبانه اعضا در حد توانايي به اختيار كمك‌دهنده.
*تبصره ۱– قبول و دریافت کمک‌های مالی از سایر اشخاص حقیقی و حقوقی غیر عضو منوط است به اطلاع کتبی به وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی.
* تبصره ۲– انجمن صنفي باید داراي حداقل ۲ دفتر با عنوان‌هاي دفتر عضويت و دفتر امورمالي ‌باشد.

ماده ۸ – كليه اعضا بايد باتوجه به ماده۷، همه‌ساله حق عضويت خود را مرتباً به خزانه‌دار پرداخت و يا به حساب بانكي كه انجمن صنفي تعيين و اعلام مي‌كند واريز و رسيد بانكي را به خزانه‌دار تسليم نمايند.
*تبصره ۱- دريافت و جمع‌آوري حق عضويت و ساير منابع مالي بايد به موجب قبض‌هاي چاپي شماره‌دار باشد و به امضاي ریيس هيأت مديره و خزانه‌دار انجمن صنفي برسد.
*تبصره ۲- مبالغي كه به عنوان وروديه و حق عضويت دريافت مي‌شود، قابل استرداد نيست.
*تبصره ۳- هيأت مديره نمي‌تواند منابع مالي انجمن صنفي را خارج از حدود مقرر در اين اساسنامه به مصرف برساند.

ماده ۹ –  چنانچه هريك از اعضا در مدت حداكثر ۳ ماه بدون عذر موجه از پرداخت حق عضويت خودداري نمايند، از طرف خزانه‌دار به آنان اخطار كتبي داده مي‌شود و چنانچه از تاريخ اخطار حداكثر ظرف يك ماه اقدام به پرداخت حق عضويت‌های عقب افتاده ننمايند، با تصويب هيات مديره، عضويت آن‌ها در انجمن صنفي، به حالت تعليق در مي‌آيد . اخراج يا قبول مجدد آنان از اختيارات مجمع عمومي عادي مي‌باشد.
*تبصره - تشخيص موجه بودن عذر اعضاي مورد نظر با رأی اعضای هيأت مديره خواهد بود.

فصل سوم: اركان انجمن صنفي

ماده ۱۰ – اركان انجمن صنفي عبارت است از:

 1. مجمع عمومي
 2. هيأت مديره
 3. بازرس يا بازرسان

الف - مجمع عمومي، حدود وظايف و اختيارات آن:

ماده ۱۱ –  مجمع عمومي كه عالي‌ترين ركن انجمن صنفي است، از اجتماع اعضا، با هماهنگی و نظارت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به دو صورت عادي و فوق‌العاده تشكيل مي‌گردد.
*تبصره ۱ – براي تشكيل مجامع عمومي عادي و فوق‌العاده، هيأت مديره موظف است، نسبت به دعوت اعضاء به وسيله‌ وبگاه انجمن صنفی كه در آن، روز، ساعت، مكان تشكيل و دستور جلسه به طور روشن قيد شده باشد، اقدام نمايد. بديهي است، از تاريخ دعوت اعضا تا تشكيل مجمع عمومي و همچنين بين دو مرحله مجمع عمومي، بايد حداقل ۲۰ روز فاصله باشد و حداكثر اين فاصله نبايد از ۴۵ روز تجاوز نمايد .
*تبصره۲ – دعوت مجامع عمومي به تصويب هيات مديره خواهد بود و در صورت استنكاف هيات مديره، بازرس يا بازرسان مي‌توانند راساً نسبت به دعوت مجمع عمومي اقدام نمايند. همچنين در صورت خودداري بازرسان ، حداقل يك‌چهارم اعضا مي‌توانند مجمع عمومي را دعوت نمايند .
*تبصره ۳– دعوت‌كنندگان مجامع عمومي عادي يا فوق العاده، مكلفند موضوع و تاريخ تشكيل مجمع عمومي را حداقل ۲۰ روز قبل از تشكيل بدون احتساب روزهای تعطیل، طي دعوتنامه كتبي به وزارت تعاون كار و رفاه اجتماعي تسلیم نمايند.
*تبصره ۴ – اخذ رأي در جلسات مجامع عمومي علني است مگر در مورد انتخاب هيات مديره، هيأت داوري و بازرسان و ساير مواردي كه مجمع تصويب نمايد، به طور كتبي و مخفي به عمل خواهد آمد .
تبصره ۵ – هر يك از اعضاي مجمع عمومي مي‌تواند وكالت يكي ديگر از اعضا را بر ‌عهده گيرد.

ماده ۱۲ – مجمع عمومي عادي هر سال يك بار با حضور دست كم نصف به علاوه يك اعضا رسميت مي‌يابد و چنانچه مجمع عمومي بار اول به نصاب لازم نرسد؛ براي بار دوم به همان ترتيب دعوت و با حضور حداقل يك سوم اعضا رسميت خواهد يافت .
*تبصره ۱ – مجمع عمومي عادي در مواقع ضروري بنا به تشخيص ودعوت هيأت مديره يا بازرسان و یا یک سوم اعضا به طور فوق‌العاده تشكيل مي‌گردد. اين مجمع نيز داراي همان وظايف و اختيارات مجمع عمومي عادي مي باشد و ترتيب دعوت و تجديد دعوت و نصاب آن نيز، همانند مجمع عمومي عادي خواهد بود .
*تبصره ۲- تصميمات مجامع عمومي عادي در كليه مراحل، با اكثريت نصف به علاوه يك آرای حاضران معتبر است، مگر در موارد انتخاب هيأت مديره و بازرسان كه با اكثريت نسبي آراي حاضران نافذ خواهد بود.

ماده ۱۳ –  وظايف و اختيارات مجمع عمومي عادي عبارتست از:

 1. استماع گزارش هيأت مديره و بازرس در مورد كارهاي انجام شده و رسيدگي و اتخاذ تصميم در مورد تصويب آن و همچنين اتخاذ تصميم نسبت به پيشنهادهاي مربوط به برنامه‌هاي سال جاري و آتي انجمن صنفي.
 2. استماع، رسيدگي و اتخاذ تصميم در مورد تصويب يا عدم تصويب گزارش مالي خزانه‌دار و بودجه آتي انجمن صنفي.
 3. دادن رهنمود و تصويب سياست‌هاي كلي و تعيين خط مشي و برنامه‌هاي آتي انجمن صنفي .
 4. تعيين نحوه اطلاع‌رساني به اعضا درخصوص دعوت به مجمع عمومي و ساير موارد .
 5. بررسي و تصويب يا رد تقاضاي متقاضيان عضويت در انجمن صنفي كه صلاحيت آنان از سوي هيأت مديره تأييد نشده باشد .
 6. رسيدگي نهايي به اعتراض كساني كه طبق مقررات انضباطي اين اساسنامه، از عضويت انجمن صنفي معلق يا سلب عضويت شده‌اند( موضوع ماده ۶ اساسنامه) .
 7. تصویب تفويض اختيار به هيأت مديره در مورد انعقاد پيمان‌هاي دسته جمعي در جهت استيفاي حقوق و خواست‌هاي قانوني اعضا و کسب امتیازات جدید برای آنان.
 8. تصویب ايجاد كميته و همكاري در جهت تأسيس و تقويت تعاوني‌ها.
 9. انتخاب وعزل انفرادي ودسته جمعي اعضاي اصلی و علی‌البدل هیأت مدیره و بازرسان انجمن صنفی از بین کاندیدهای واجد شرایط.
 10. اتخاذ تصميم در مورد پيوستن به انجمن هاي صنفي ديگر به منظور تشكيل و يا عضويت در كانون انجمن‌هاي صنفي مربوط و يا خارج شدن از آن.
 11. تغییر میزان ورودیه و حق عضویت اعضا یا تفویض اختیار به هیأت مدیره در این زمینه.

ماده ۱۴–  مجمع عمومي فوق‌العاده جهت اتخاذ تصميم در موارد موضوع ماده ۱۵، با حضور دست كم نصف به علاوه يک اعضا تشكيل خواهد شد. چنانچه بار اول اين نصاب حاصل نشود؛ در مرحلة دوم با حضور دست کم يك‌سوم اعضا رسميت مي‌يابد و در هر حال تصميمات آن اعم از مرحله اول يا دوم، با اكثريت سه‌چهارم آرای اعضاي حاضر در جلسه معتبر خواهد بود .

ماده ۱۵ –  وظايف و اختيارات مجمع عمومي فوق العاده عبارتست از:

 1. طرح و تصويب اصلاحات اساسنامه
 2. انحلال انجمن صنفي و انتخاب هيأت تسویه

*تبصره - پيشنهادها در زمينه تغيير يا اصلاح مواد اساسنامه، بايد به طور مشخص در آگهی دعوت به مجمع عمومي فوق العاده درج شود.

ماده ۱۶ – پس از به حد نصاب رسيدن تعداد اعضاي حاضر و اعلام رسميت جلسة‌ مجمع عمومي توسط رئيس يا يكي از اعضاي هيات مديره، بلافاصله هيأت رئيسه مجمع مركب ازدست کم يك رئيس، يك نايب رئيس و يك منشي از بين اعضاي حاضر با رأي اكثريت اعضاء انتخاب و ادارة‌ جلسه را بر عهده خواهند گرفت. چنانچه انتخابات هيأت مديره و بازرسان يا يكي از آنها نيز در دستور كار مجمع عمومي باشد؛ دو نفر ديگر نيز به عنوان ناظر از بين اعضاي حاضر در جلسه با رأي اكثريت اعضا انتخاب مي‌شوند.
*تبصره ۱ – اعضای هيأت رئيسه مجمع و هیأت نظارت بر انتخابات نبايد كانديداي عضويت در هيأت مديره و بازرسان باشند (مگر در صورت نظر مثبت سه‌چهارم حاضران در مجمع عمومي و يا زماني كه  تعداد حاضران در مجمع عمومي کمتر از ۵۰ نفر باشد).
*تبصره ۲- برگزار‌كنندگان مجامع عمومي عادي يا فوق‌العاده موظفند فهرست اسامي و مشخصات اعضاي انجمن صنفي را تهيه و پيش از آغاز مجمع عمومي، آن را به امضاي اعضاي حاضر برسانند .
*تبصره ۳- هيأت رئيسه و نظارت بر انتخابات، مكلفند در پايان راي گيري، پس از شمارش و قرائت آرا به ترتيب حائزان اكثريت آرا، اعضاي اصلي و علي‌البدل هيأت مديره، هیأت داوری و نیز بازرسان اصلي وعلي‌البدل را طي صورتجلسه تعيين نمايند .
*تبصره ۴- هرگاه در مجمع عمومي ، شور و اخذ تصميم در مورد موضوعات مطروح در دستور جلسه خاتمه نيابد، هيأت رئيسه مجمع با تصويب اكثريت اعضا مي‌تواند اعلام تنفس نموده ، تاريخ جلسه بعدي را كه حداكثر از سه هفته متجاوز نباشد؛ معين كند . تمديد جلسه ، نياز به دعوت و انتشار آگهي مجدد نخواهد داشت و نصاب لازم براي تشكيل جلسه همان نصاب قبلي مي‌باشد كه در صورت عدم تشكيل، در مرحله بعدي،  مجمع عمومي طبق روال مندرج در اين اساسنامه برگزار خواهد شد.

ماده ۱۷ – چنانچه اعضاي شركت‌كننده در انتخابات ظرف يك هفته از تاريخ تشكيل مجمع عمومي با ذكر دلايل به چگونگي انجام انتخابات كتباً اعتراض نمايند، هيأت رئيسه و هیأت نظارت بر انتخابات مكلف خواهند بود، حداكثر ظرف يك هفته از تاريخ رويت اعتراض، به آن رسيدگي و نتيجه را به نحو مقتضي به اطلاع اعضاي انجمن صنفي خصوصاً اعضاي معترض برساند و رونوشت آن را به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تسليم نمايند .
*تبصره- چنانچه اعتراض یا اعتراض‌های رسيده وارد باشد ، هيأت نظارت، ابطال انتخابات را اعلام و به ترتيب مقرر در اساسنامه، نسبت به دعوت مجمع عمومي و تجديد انتخابات، اقدام خواهد شد .

ب - هيأت مديره و وظايف و اختيارات آن:

ماده ۱۸ –  هيأت مديره داراي ۵ نفر عضو اصلي و ۲ نفر عضو علي‌البدل بوده كه از بين كانديداهاي واجد شرايط، با رأي كتبي و مخفي اعضاي حاضر در جلسه مجمع عمومي عادي، براي مدت ۳ سال انتخاب مي‌گردند و تجديد انتخاب آنان براي دوره‌هاي بعدي در صورت حفظ شرايط لازم، بلامانع است.

ماده ۱۹ – هيأت مديره مكلف است پس از قطعيت انتخابات، ظرف يك هفته اولين جلسه خود را تشكيل و از بين خود، يك رئيس، يك نايب رئيس و يك خزانه دار و همچنين از بين اعضاي اصلي هيأت مديره يا خارج از آن يك دبير انتخاب و صاحبان امضاي مجاز اسناد و مدارك مالي و اوراق تعهد‌آور را طي صورتجلسه‌اي به اطلاع اعضا برساند و نسخه‌اي از صورتجلسه مذكور را به همراه مدارك ذیل به منظور انجام تشريفات ثبت، به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تسليم نمايد.

ماده ۲۰ –  جلسات عادي هيأت مديره هر یک ماه یک بار تشکیل و با حضور اكثريت اعضا (حداقل۳ نفر) رسميت مي‌يابد و تصميمات آن با آرا اكثريت اعضاي حاضر در جلسه معتبر خواهد بود و همچنين برحسب ضرورت، بنا به دعوت رئيس، نايب رئيس يا ۳/۱ اعضاي هيأت مديره بطور فوق‌العاده تشكيل مي‌گردد.
*تبصره ۱ - برنامه زماني و مكان برگزاري جلسات و نحوه دعوت از اعضاي هيأت مديره در اولين جلسه هيأت مديره تعيين خواهد شد.
*تبصره ۲- خدمات هيأت مديره افتخاري است، مگر اينكه مجمع عمومي در اين مورد ترتيب ديگري اتخاذ و به تصويب برساند .
*تبصره ۳- غيبت در سه جلسه متوالي يا پنج جلسه متناوب، بدون ارائه عذر موجه به عنوان استعفاي شخصي از سمت هيأت مديره تلقي مي‌گردد و عضو يا اعضاي علي‌البدل به ترتيب تقدم آرا جانشين عضو مستعفي خواهند شد. تشخيص موجه يا غير موجه بودن عذر برعهده هيأت مديره خواهد بود.

ماده ۲۱ – هيأت مديره موظف است حداكثر ظرف يك ماه پس از به ثبت رسيدن مصوبات مجمع عمومي در وزارت تعاون كار و رفاه اجتماعي و دريافت گواهينامه ثبت انجمن، به نام انجمن و با امضاي مشترك صاحبان امضاي مجاز اسناد و مدارك مالي انجمن صنفی (رئیس، دبیر و خزانه دار)، در بانك يا بانك‌هاي كشور حساب باز نموده و وجوه متعلق به انجمن صنفی را در آن واريز نمايد .

ماده ۲۲ –  رئیس هیأت مدیره یا دبیر و خزانه‌دار، مشترکاً صاحبان امضای مجاز اسناد و مدارک مالی و کلاً مسئولان ادرای و مالی انجمن صنفی بوده و حفظ کلیه اموال، دارايی‌ها، اسناد، اوراق بهادار و دفاتر مالی انجمن صنفی به عهده آن‌ها می‌باشد.
* تبصره- كليه مكاتبات اداري و اوراق عادي انجمن صنفی با امضاي رئيس هيأت مديره يا دبيرممهور به مهر انجمن صنفی و كليه اسناد مالي، اوراق رسمي بهادار و قراردادهاي تعهدآور كه به تصويب هيأت مديره رسيده باشند با امضاي مشترك رییس هیأت مدیره یا دبیر و خزانه‌دار ممهور به مهر انجمن صنفی معتبر خواهد بود.

ماده ۲۳ – در صورت استعفا، فوت، از دست دادن شرايطی یا سلب عضويت يا غيبت غير موجه در سه جلسه متوالي يا ۵ جلسه متناوب، اعضاي علي‌البدل با توجه به تقدم آرا جايگزين عضو يا اعضاي مزبور خواهند شد. هيأت مديره مكلف است نتيجه را ضمن تنظيم و امضاي صورتجلسه به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تسليم نمايد .
*تبصره ۱- مادامي كه اكثريت اعضاي هيأت مديره، سمت خود را حفظ نموده باشند، انتخابات تكميلي براي باقيمانده دوره برگزار مي‌گردد .
*تبصره ۲- در صورت استعفـا، فوت، از دست دادن شرايـط يا سلب عضـويت اكثريت اعضاي هيـأت مديره توسط مجمع عمومی عادی، انتخابات هيأت مديره بايد تجديد گردد. در این صورت بازرسان یا یک‌سوم اعضای انجمن صنفی موظفند مجمع عمومی را جهت انجام انتخابات دعوت نمایند. به هر حال چنانچه ظرف ۶ ماه در اين زمينه اقدامي صورت نگيرد، بازرسان یا یک‌سوم اعضا موظف هستند جهت تعیین تکلیف مراتب را به اطلاع وزارت تعاون كار و رفاه اجتماعي برساند.

ماده ۲۴ – هيأت مديره موظف است دست كم سه ماه پيش از پايان دوره اعتبار قانوني، درمورد دعوت مجمع عمومي به منظور تجديد انتخاب مسئولان انجمن صنفي اقدامات لازم را بعمل آورد.
*تبصره – هيأت مديره پس از پايان دوره ماموريت، تا تعيين هيأت مديره جديد، مسوول حفظ كليه دارايي‌ها واموال و اسناد و مدارك انجمن صنفي خواهد بود .

ماده ۲۵ – ساير وظايف و اختيارات هيأت مديره:

 1. تهيه دفاتر رسمي و قانوني انجمن صنفي(دفاتر مالي – عضويت).
 2. اجراي دقيق مفاد اساسنامه و مصوبات مجامع عمومي .
 3. دعوت مجامع عمومي در موعد مقرر و بررسي و تطبيق شرايط متقاضيان عضويت در انجمن صنفي.
 4. بررسي بودجه و گزارش مالي خزانه‌دار و پيشنهاد آن به مجمع عمومي .
 5. تشكيل مرتب و به موقع جلسات هيأت مديره به منظور رسيدگي به امور جاري انجمن صنفي.
 6. تعيين محل اقامتگاه قانوني و دفتر مركزي انجمن صنفي (در صورت تفویض اختیار از طرف مجمع عمومی فوق العاده).
 7. انتخاب و معرفي نماينده به مراجع ذي‌صلاح براي موارد خاص و معين.
 8. بررسي وضع مالي انجمن صنفي و اتخاذ تصميم نسبت به هزينه‌هاي جاري و ضروري آن.
 9. همكاري درجهت تأسيس و تقويت شركت‌هاي تعاوني و ايجاد امكانات رفاهي براي اعضا.
 10. وكالت و نمايندگي انجمن صنفي در مراجع قانوني، حقوقي ، قضائي، دستگاه‌هاي دولتي و ملي درحدود مقررات اين اساسنامه.
 11. اتخاذ تصميم در مورد پيمانهاي دسته جمعي و بررسي وتصويب آئين نامه هاي داخلي .
 12. تهيه گزارش عملكرد هيأت مديره و ارائه آن به مجمع عمومي .
 13. تعيين و اعزام نمايندگاني جهت شركت در جلسات مراجع حل اختلاف و كميته‌هاي مختلف نظير حفاظت فني و بهداشت كار و نظاير آن با رعايت مقررات قانوني.
 14. تشكيل كميته‌هاي مختلف (در صورت لزوم) از قبيل-كميته حل اختلاف، كميته عضويت، كميته تداركات و پشتيباني،كميته امور حقوقي، كميته رفاهي و ساير كميته‌ها.

ماده ۲۶ – وظايف رئيس هيأت مديره:

رئیس هیأت مدیره دارای وظایف و اختیاراتی به شرح ذیل است:

 1. مراقبت در حسن جريان امور انجمن صنفي و دعوت از اعضاي هيأت مديره به تشكيل مرتب جلسه .
 2. اداره جلسات هيأت مديره وتنظيم صورتجلسه‌ها با همكاري منشي جلسه .
 3. ابلاغ تصميمات و مصوبات مجامع عمومي و هيأت مديره به دبير وساير مسئولان انجمن صنفي، جهت اجرا و پي‌گيري آن.
 4. امضاي كليه قراردادها و احكام استخدامي كارشناسان، مشاوران، دبير و ساير مسئولان انجمن صنفي كه با تصويب هيأت مديره استخدام يابه كار گمارده خواهند شد.
 5. امضاي كليه چك‌ها و اسناد و اوراق بهادار و تعهد‌آور به اتفاق خزانه‌دار وممهور نمودن آن به مهر انجمن صنفي .
 6. انجام ساير اموري كه به موجب اساسنامه بر عهده ریيس قرار دارد.

*تبصره- قسمتي از وظايف رئيس هيأت مديره كه مربوط به امور اداري مي باشد، قابل واگذاري به دبير انجمن صنفی خواهد بود.

ماده ۲۷ – دبيرخانه انجمن صنفي تحت مسئوليت مستقيم دبير انجمن صنفی و زير نظر هيأت مديره به منظور اداره تشكيلات اجرايي و اجراي مصوبات هيأت مديره در مركز اصلي انجمن صنفي داير و مي‌تواند داراي كاركناني باشد كه بنا به پيشنهاد ریيس هيأت مديره يا دبير و تصويب هيأت مديره، به كار گمارده مي‌شوند .

ماده ۲۸ – وظايف دبير:

 1. حفظ و نگهداري كليه اسناد و مدارك و صورتجلسات و سوابق اعضا و دفاتر انجمن صنفي .
 2. انجام مكاتبات اداري و جاري انجمن صنفي .
 3. امضاي اسناد و مدارك مالي و اوراق تعهد‌آور به همراه خزانه دار در صورت داشتن چنین اختیاری از سوی هیأت مدیره.
 4. تهيه و صدور و ابلاغ دعوتنامه‌ها و امضاي كارت‌هاي عضويت اعضاء به اتفاق خزانه‌دار انجمن صنفي.
 5. تهيه دفاتر «عضويت» و «دفتر امور مالي» با نظر وزارت تعاون كار و رفاه اجتماعي و همچنين دفاتر انديكاتور و ثبت و صدور نامه‌ها.
 6. تهيه و تنظيم نشريات مربوط به انجمن صنفي در حدود مقررات قانوني.
 7. ابلاغ اساسنامه و بخشنامه ها و شيوه نامه‌هاي دولتي و ساير مقررات قانوني براي آگاهي و استفاده مسئولان و اعضاي انجمن صنفي.
 8. مهيا ساختن مكان تشكيل جلسات مجامع عمومي، هيأت مديره و بازرسان.
 9. ابلاغ مصوبات و تصميمات اركان انجمن صنفي و احكام و نامه‌هاي واصله از مراجع قانوني و دستگاه‌هاي اداري به مسئولان مربوط.
 10. انجام ساير اموري كه به نحوي از انحاء با وظايف دبيرخانه ارتباط دارد.

*تبصره- كاركنان دبيرخانه در برابر دبير و دبير نيز در برابر هيأت مديره مسئول هستند.

ماده ۲۹ –  وظايف واختيارات خزانه‌دار:
خزانه‌دار مسئول امور مالي انجمن صنفي بوده و داراي وظايف و اختياراتي به شرح ذيل است:

 1. امضاي كليه چك‌ها و اسناد و اوراق تعهد‌آور به اتفاق ریيس هيأت مديره يا يكي ديگر از صاحبان امضاي مجاز اسناد مالي و ممهور نمودن آن به مهر انجمن صنفي.
 2. اداره امور مالي انجمن صنفي، تهيه و تنظيم دفاتر و اسناد و صورتجلسات مالي و رسيدگي و حفظ حساب‌هاي انجمن صنفي .
 3. رسيدگي به صحت اسناد و مدارك تنظيم‌شده در مورد كليه دريافت‌ها و پرداخت‌ها و تأييد و امضاي صورتحساب‌هاي مربوط .
 4. امضا و صدور كارت عضويت اعضا و به اتفاق ریيس هيأت مديره يا دبير .
 5. نظارت برخريد، فروش، اجاره و هر نوع عمل مالي ومسووليت درحفظ اموال منقول ، غير منقول ، وجوه ، اسناد ، مدارك مالي وصحت معاملات انجمن صنفي .
 6. ثبت كليه دريافتي ها وهزينه هاي انجمن صنفي در دفاتر رسمي انجمن صنفي.
 7. پيش‌بيني بودجه و هزينه‌هاي يك‌ساله انجمن صنفي و تسليم آن به هيأت مديره جهت ارائه به مجمع عمومي.

*تبصره ۱- خزانه‌دار موظف است هر سال قبل از تشكيل مجمع عمومي سالانه، گزارش مالي انجمن صنفي را جهت ارائه به مجمع عمومي تنظيم و پس از امضاي خود و رئيس هيأت مديره، رونوشت آن را در اختيار بازرسان قرار دهد.
*تبصره ۲- خزانه‌دار موظف است درهر مورد بنا به تقاضاي بازرسان،كليه دفاتر و اسناد مالي انجمن صنفي را براي رسيدگي در محل انجمن صنفي در ازاي رسيد و براي مدت معين ، در اختيار آنان قرار دهد.

ج - بازرسان حدود وظايف واختيارات آنان

ماده ۳۰ – بازرسان انجمن صنفي، متشكل از ۱  نفر بازرس اصلي ۱ نفر بازرس علي‌البدل كه با رأي مستقيم و مخفي اعضا از بين كانديداهاي واجد شرايط عضو انجمن صنفي براي مدت یک سال انتخاب مي‌شوند و تجديد انتخاب آنان براي دوره‌هاي بعدي مشروط به حفظ شرايط لازم بلامانع است.
*تبصره- در صورت استعفا، فوت، از دست دادن شرايط انتخاب يا سلب عضويت آن‌ها بازرس يا بازرسان علي‌البدل براي بقيه دوره جانشين و عهده‌دار وظايف آنان خواهند بود.

ماده ۳۱ –  وظايف و اختيارات بازرسان:

 1. نظارت بر كليه اقدامات هيأت مديره و دبير در حدود مقررات اين اساسنامه وهمچنين مراقبت در كليه امور مربوط به دعوت مجامع عمومي عادي و فوق العاده.
 2. رسيدگي و نظارت به دفاتر واوراق و اسناد مالي و هزينه‌هاي انجمن صنفي و مراقبت درحسن جريان امور مالي و اداري انجمن صنفي.
 3. پيگيري و رسيدگي به شكايات اعضا و در صورت لزوم تهيه گزارش و ارايه به وزارت تعاون كار و رفاه اجتماعي و همچنين ارائه رونوشت گزارش به هيأت مديره يا مجمع عمومي(حسب مورد).
 4. رسيدگي و اظهار نظر درمورد گزارش مالي جهت ارائه به مجمع عمومي .
 5. اقدام به دعوت و تشكيل مجمع عمومي در صورت لزوم، با توجه به اختيارات مندرج در اين اساسنامه .
 6. شرکت در جلسات هيأت مديره (درصورت لزوم)، بدون داشتن حق رأي .

* تبصره: بازرسان بايد پيش از تاريخ تشكيل مجمع عمومي سالانه، گزارش مالي وكليه محاسبات انجمن صنفی را رسيدگي و نظر مثبت يا منفي خود را به دبيرخانه انجمن صنفی تسليم دارند. همچنين بازرسان ملزم هستند اقدامات خود را حداقل سالی یک بار در مجمع عمومی سالانه به طور کتبی و رسمی گزارش نماید.

فصل چهارم: ساير مقررات

ماده۳۲ – كانديداهاي عضويت در هيأت مديره، هیأت داوری و بازرسان علاوه بر شرایط مندرج در ماده ۵،  بايد داراي شرايط زير باشند:

 1. تابعيت جمهوري اسلامي ايران.
 2. التزام عملي به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.
 3. عدم وابستگي به احزاب و گروه‌هاي سياسي غيرقانوني.
 4. نداشتن هرگونه سوء پیشینه کیفری.
 5. داشتن حسن شهرت.
 6. عدم اعتياد به مواد مخدر.
 7. حداقل ۵ سال سابقه مدیریت در حوزه ترجمه را داشته، یا عضو هیأت علمی و مدرس دانشگاه در حوزه ترجمه، یا در حوزه ترجمه عملی دارای حسن شهرت و دارای آثار منتشر شده برجسته باشند.

* تبصره- این دوره مسثتنی نمی‌باشد.

ماده ۳۳ – هزینه‌های نظارت بر انتخابات، ثبت و آموزش انجمن‌های صنفی و کانون‌های مربوط توسط وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی، از محل همکاری‌های اعضا و خودیاری آنان تامین می‌شود. میزان سهمیه قابل پرداخت هر انجمن صنفی پس از تعیین در شورای عالی کار قابل وصول خواهد بود. چنانچه در زمان انحلال هریک از انجمن‌های صنفی و کانون‌های مربوط، فاقد دارایی باشند هزینه درج آگهی از محل درآمد حاصل از اجرای این ماده پرداخت خواهد شد.

ماده ۳۴ – در صورت بروز اختلاف بين اعضاي هيأت مديره با يكديگر يا هيأت مديره با بازرسان و يا اعضاي انجمن صنفي با هريك از اعضاي هيأت مديره يا بازرسان ، حل آن مي‌تواند در وهله اول از طريق هيأت داوري صورت گيرد . به اين منظور در صورت درخواست هريك از طرفين اختلاف، مجمع عمومي فوق‌العاده با رعايت مقررات مربوط تشكيل و از بين خود ۳ يا ۵ نفر را جهت حل اختلاف انتخاب مي‌نمايد. در صورت عدم پذيرش رأي هيات داوري از سوي طرفين اختلاف، مطابق مواد اين اساسنامه و مقررات مربوط اقدام مي‌شود . هيأت داوري پس از صدور رأي خود، منحل مي‌گردد .

ماده ۳۵ – مهر انجمن صنفی پس از تصویب هیأت مدیره و تأیید وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی، قابل استفاده خواهد بود. هرگاه مهر انجمن صنفی تغییر یابد، بدون تأیید وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی، استفاده آن غیر قانونی و قابل پیگرد می‌باشد.

ماده ۳۶ – مسئولان انجمن صنفی، مکلفند هر نوع مدارک، دفاتر و اسناد مورد درخواست وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی را جهت بررسی در محل انجمن صنفی یا خارج از آن، در اختیار وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی قرار دهند.

ماده ۳۷ – انجمن صنفي در موارد زير منحل مي‌گردد :

 1. در صورت تصويب مجمع عمومي فوق العاده.
 2. گذشت شش ماه از تاريخ پايان اعتبار هيأت مديره وعدم تجديد انتخابات آن
 3. در صورت صدور رأي قطعي از طرف مراجع قضايي كشور.

تبصره۱- انحلال انجمن صنفي، موجب تضييع حق يا اسقاط تكليف دو طرف قرار داد منعقده قبلي نخواهد بود.
*تبصره ۲- از تاریخ انحلال انجمن اختیارات مسئولان آن خاتمه یافته و تحت نام تشکل یادشده حق ادامه فعالیت ندارند. مراتب انحلال و تسویه طبق اساسنامه مربوط انجام و به هزینه تشکل منحل شده در یکی از روزنامه‌های سراسری یا محلی (بر اساس حوزه فعالیت تشکل) جهت اطلاع همگان درج خواهد شد.
*تبصره ۳- چنانچه انجمن صنفي بنا به تصويب مجمع عمومي فوق العاده منحل گردد، مجمع مذكور مكلف است در همان جلسه از بين اعضاي با سواد و باسابقه و مطلع حاضر در جلسه نسبت به انتخاب ۳ يا ۵ نفر به عنوان اعضاي هيأت تسويه اقدام و نتيجه را ضمن تنظيم و امضاي صورتجلسه، به وزارت تعاون  کار و رفاه اجتماعی اعلام نمايد .
*تبصره ۴- چنانچه انجمن صنفي به لحاظ عدم تجديد انتخابات هيأت مديره در مهلت مقرر قانوني يا براساس رأي مراجع قضايي منحل گردد و تشكيل مجمع عمومي فوق‌العاده دیگر امكانپذير نباشد، حداكثر ظرف دو هفته بازرسان و رئيس هيأت با نظارت وزارت تعاون  کار و رفاه اجتماعی اين وظيفه را عهده‌دارخواهند داشت که درصورت عدم وجود، حداكثر ظرف دو هفته بايد هيأت تسویه‌اي مركب از ۳ يا ۵ نفر از اعضاي با سواد و با سابقه و مطلع انجمن با نظارت وزارت تعاون  کار و رفاه اجتماعی تشكيل گردد .

ماده ۳۸ – چنانچه حداكثر دو ماه پس از پايان دوره اعتبار هيأت مديره ، نسبت به تشكيل مجمع عمومي و تجديد انتخابات هيأت مديره اقدام نشده باشد، بازرس یا بازرسان نسبت به تشكيل مجمع عمومي و انجام انتخابات به اعضا اخطار مي‌دهند . پس از اخطار بازرس یا بازرسان، يك‌سوم اعضاي انجمن صنفي حداكثر تا چهار ماه فرصت دارند نسبت به تشكيل مجمع عمومي و تجديد انتخابات اقدام نمايند و چنانچه ظرف حداكثر ۶ ماه پس از پايان دوره اعتبار هيأت مديره،تجديد انتخابات صورت نگرفته باشد، بازرس یا بازرسان مكلف هستند انحلال انجمن صنفي را به وزارت تعاون كار و رفاه اجتماعي اعلام نمايند. در صورت عدم اقدام، وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی به هزینه تشکل از طریق درج آگهی در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار یا روزنامه محلی مربوط به حوزه فعالیت تشکل، انحلال تشکل را اعلام می‌نماید.

ماده ۳۹ – هيأت تسویه مكلف است حداكثر ظرف ۶ ماه با هماهنگي و راهنمايي وزارت تعاون كار و رفاه اجتماعي به كليه حسابهاي انجمن صنفي رسيدگي نموده، لیست كاملي از كليه دارایي‌هاي انجمن صنفي از بدهي هاي انجمن صنفي را تهيه نموده، دارایي انجمن صنفي را پس از تسويه كليه حساب‌هاي بدهكاران و بستانكاران و تأديه بدهي‌ها، ضمن تنظيم و امضاي صورتجلسه‌اي مابقي را در صورت مازاد با نظارت وزارت تعاون  کار و رفاه اجتماعی اعم از وجوه نقدي و اموال منقول و غير منقول و همچنين صورتي در اختيار اعضاء فعال قرار دهند و در صورت عدم وجود به بنیادهای خیریه واگذار شود .

ماده ۴۰ –  هر گونه ابهامي در اجراي مقررات اين اساسنامه وجود داشته باشد، نظر وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی لازم الرعایه می‌باشد.
ماده ۴۱ –  هرگونه تغيير در مفاد اساسنامه، پس از موافقت وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي قابل اجرا می‌باشد.
ماده ۴۲ – مهلت‌هاي مندرج در اساسنامه بدون احتساب روزهاي تعطيل خواهد بود .

اين اساسنامه در چهار فصل و ۴۲ ماده و ۴۲ تبصره در تاريخ ۲۵/۱۲/۱۳۹۳با اكثريت آرا به تصويب مجمع عمومي موسس انجمن صنفی مترجمان شهر تهران رسيد .