انجمن صنفی مترجمان شهر تهران

زهره آقاابراهیمی

مشخصات

نام: 
زهره
نام خانوادگی: 
آقاابراهیمی
رشته تحصیلی: 
مترجمی زبان انگلیسی
آخرین مدرک تحصیلی: 
فوق لیسانس
کد مترجمی: 
۱۷۴۰