انجمن صنفی مترجمان شهر تهران

سومین دورهمی از سلسله نشست‌های با عنوان «نقش ترجمه در دوبله پويانمايي»