انجمن صنفی مترجمان شهر تهران

كداميك از اقدامات انجمن را در سه سال گذشته كارآمدتر می‌دانید؟

تب‌های اولیه

ممنوعیت فعالیت کافی‌نت‌های تهران در حوزه‌ی ترجمه
۲۳% (۶ رای)
برگزاری جشن ملی مترجمان
۸% (۲ رای)
چاپ کتب مترجمان در قالب طرح حمایتی
۳۱% (۸ رای)
عضویت در فدراسیون بین‌المللی مترجمان
۱۵% (۴ رای)
ارائه‌ی خدمات مشاوره رایگان به اعضا
۴% (۱ رای)
برگزاری آموزش‌های تکمیلی
۱۹% (۵ رای)
جمع آرا: ۲۶