انجمن صنفی مترجمان استان تهران

فاطمه مدیحی بیدگلی

مشخصات

نام: 
فاطمه
نام خانوادگی: 
مدیحی بیدگلی
رشته تحصیلی: 
مترجمی زبان انگلیسی
آخرین مدرک تحصیلی: 
فوق لیسانس
کد مترجمی: 
۱۵۷۱