انجمن صنفی مترجمان استان تهران

مهشید اکبریان

مشخصات

نام: 
مهشید
نام خانوادگی: 
اکبریان
رشته تحصیلی: 
مترجمی فرانسه
آخرین مدرک تحصیلی: 
لیسانس
کد مترجمی: 
۱۶۵۹