انجمن صنفی مترجمان استان تهران

بهنام رئوف نیا

مشخصات

نام: 
بهنام
نام خانوادگی: 
رئوف نیا
رشته تحصیلی: 
برق
آخرین مدرک تحصیلی: 
لیسانس
کد مترجمی: 
۱۷۴۶