انجمن صنفی مترجمان استان تهران

تحقیق و توسعه

با ظهور و تثبیت حوزه دانشی مطالعات ترجمه در کشور و شکل‌گیری دوره‌های کارشناسی ارشد و دکترای مطالعات ترجمه به منظور تربیت پژوهشگر و استاد ترجمه، ضرورت دانش‌بنیان‌‌ شدن کلیه فعالیت‌های حوزه صنعت ترجمه بیش از پیش آشکار شده است و از طرف دیگر حرکت دنیای علم و دانش به سمت دانش کاربردی، بر ضرورت انجام پژوهش‌های کاربردی تأکید نموده‌است. صنعت ترجمه ایران برای دستیابی به اهداف کلان خود بیش از هر زمانی به تمرکز بر پژوهش به منظور توسعه ابعاد گوناگون خود نیاز دارد. مدیریت تحقیق و توسعه انجمن صنفی شهر تهران نیز با هدف دستیابی به استانداردهای علمی و کاربردی در عرصه‌های گوناگون از قبیل نظام رتبه بندی... بیشتر بخوانید
With the advent and consolidation of the field of Translation Studies in the country and the formation of master courses and Doctoral Translation Studies with aim of training researchers and translation professors, and on the other hand, due to the movement of the world of science and knowledge towards practical knowledge, doing practical researches is absolutely necessary.‎   Iran's Translation Industry to access its long term goals needs the focus towards the Research to be developed in all aspects.‎   R&D Management Association in Tehran, aiming to achieve.‎.‎.‎ بیشتر بخوانید