انجمن صنفی مترجمان استان تهران

اعلام حضور در مجمع عمومی سالانه

در صورتی که عضو انجمن صنفی مترجمان تهران هستید و عضویتتان تا تاریخ ۶ دی ۱۴۰۰ برقرار است و حضورتان در مجمع عمومی انجمن به تاریخ ۶ دی ۱۴۰۰ ساعت ۱۱ در مکان سالن اجتماعات انتشارات مجد قطعی است، فرم حاضر را تکمیل کنید. اگر امکان حضور ندارید و مایلید به شخص خاصی برای حضور در مجمع وکالت بدهید، پس از هماهنگی با ایشان، نامشان را در کادر وکالت بنویسید. در صورتی که وکیل خاصی مد نظر ندارید و مایلید انجمن برایتان وکیل انتخاب نماید، در کادر وکالت بنویسید : "انجمن"

فرم‌های کمیسیون آموزشی
 
۱ شروع ۲ پایان