انجمن صنفی مترجمان استان تهران

حضور در مجمع عمومی انجمن صنفی مترجمان تهران

در صورتی که عضو انجمن صنفی مترجمان تهران هستید و عضویتتان تا تاریخ ۶ دی ۱۴۰۰ برقرار است و حضورتان در مجمع عمومی انجمن به تاریخ ۶ دی ۱۴۰۰ ساعت ۱۱ در مکان سالن اجتماعات انتشارات مجد قطعی است، فرم حاضر را تکمیل کنید. در صورتی که امکان حضور ندارید و مایلید فردی به وکالت از شما در مجمع حضور داشته باشد، با هماهنگی ایشان، نامشان را ثبت کنید. در صورتی که فردی را برای وکالت دادن نمی شناسید و مایلید انجمن وکیل شما را انتخاب کند گزینه ، معرفی توسط انجمن را انتخاب کنید.

فرم‌های کمیسیون آموزشی
 
۱ شروع ۲ پایان