انجمن صنفی مترجمان استان تهران

فرم ثبت پایان نامه

بانک ایده انجمن صنفی مترجمان شهر تهران ، در نظر دارد زمینه‌ای برای کاربردی شدن ایده‌های ناب دانشجویان فراهم سازد تا بتواند به سوی ایجاد تحول و ارتقای حرفه ترجمه و از سوی دیگر به سوی رفع مشکلات گوناگون اعضای جامعه ترجمه گام بردارد. بنابراین از تمام دانشجویان علاقمند به اشتراک گذاشتن ایده‌های خود در بانک ایده دعوت می شود با تکمیل فرم ذیل پایان‌نامه‌های خود را به ثبت برسانند و پس از بررسی و ارزیابی، در صورت تمایل در اجرای طرح با انجمن همکاری داشته باشند.