انجمن صنفی مترجمان استان تهران

فرم نظرسنجی كميسيون آموزش

خواهشمند است با تكميل اين پرسشنامه و ارائه‌ی نظرات سازنده خود، ما را در بهبود مستمر فعالیت‌های انجمن ياری فرماييد.

 
۱ شروع ۲ محتوا ۳ مدرس ۴ نحوه‌ی برگزاری ۵ انتقاد و پیشنهاد ۶ پایان
درج تاریخ تولد با فرمت: روز/ماه/سال (کیبورد انگلیسی)