انجمن صنفی مترجمان استان تهران

فرم پیش‌ ثبت‌نام دوره‌های تخصصی كمیسیون آموزش

فرم‌های کمیسیون آموزشی
در صورتي كه هنوز عضو انجمن نشده‌ايد، عدد صفر را وارد نماييد
به منظور انتخاب چند گزینه، دکمه Ctrl را نگه دارید.