انجمن صنفی مترجمان استان تهران

کارگاه ویرایش

ویرایش مکمل ترجمه است و آشنایی مترجمان با اصول ویرایش صوری در زبان فارسی می تواند بر غنا و کیفیت کار ایشان تأثیر قابل توجهی داشته باشد. کارگاه ویرایش با همین هدف برگزار می شود.

مدرس : حسین جاوید

 مدت دوره: ۲۴ ساعت

شروع دوره: شنبه و سه شنبه ساعت ۱۸ تا ۲۰

شروع دوره: شنبه ۱۵ شهریور

سرفصل های دوره:

ــ جلسه‌ی اول: پروسه‌ی پذیرش و تولید و انتشار کتاب
ــ جلسه‌ی دوم: تاریخچه‌ی ویرایش در جهان و ایران و کلیات کار ویراستاری
ــ جلسه‌ی سوم: نکته‌های ویرایش روی کاغذ و ویرایش با کامپیوتر
ــ جلسه‌ی چهارم: تاریخچه‌ی زبان‌ها و خط‌های ایرانی از دوره‌ی باستان تا دوره‌ی حاضر
ــ جلسه‌ی پنجم: رسم‌الخط فارسی و مسائل مربوط به آن  (۱)
ــ جلسه‌ی ششم: رسم‌الخط فارسی و مسائل مربوط به آن  (۲)
ــ جلسه‌ی هفتم: کلیات دستور زبان فارسی
ــ جلسه‌ی هشتم: اصول نشانه‌گذاری  (۱)
ــ جلسه‌ی نهم: اصول نشانه‌گذاری  (۲)
ــ جلسه‌ی دهم: تنظیم پانویس، کتاب‌نامه، نمایه
ــ جلسه‌ی یازدهم: ویرایش زبانی (۱)
ــ جلسه‌ی دوازدهم: ویرایش زبانی  (۲)

توضیح مهم مدرس دوره:

وضیح مهم:

هیچ‌کس با شرکت در یک دوره‌ی کوتاه آموزشی متخصص کاری نمی‌شود. این دوره صرفاً به شما کمک می‌کند با کار ویرایش آشنایی اصولی و حرفه‌ای پیدا کنید و مسیر خود را پی بگیرید. اینکه پس از شرکت در دوره موفق شوید به‌عنوان ویراستار کار کنید به دانش فعلی‌تان، تلاشتان طی دوره و استعداد و تیزبینی و پشتکارتان بستگی خواهد داشت. بسیاری از هنرجویان دوره‌های پیشین کارگاه ویرایش اکنون با مؤسسات گوناگون انتشاراتی همکاری دارند. هنرجویان برتر هر دوره برای همکاری به ناشران معتبر معرفی می‌شوند.

هزینه شرکت در دوره:

اعضای انجمن صنفی مترجمان تهران: ۳۵۰۰۰۰ تومان

سایر علاقمندان: ۴۵۰۰۰۰ تومان

جهت پرداخت هزینه شرکت در دوره از لینک زیر اقدام کنید:

پرداخت هزینه دوره

فرم‌های کمیسیون آموزشی
 
۱ شروع ۲ پایان