انجمن صنفی مترجمان استان تهران

سومین دورهمی از سلسله نشست‌های با عنوان «نقش ترجمه در دوبله پويانمايي»