انجمن صنفی مترجمان استان تهران

درباره انجمن

متعاقب اقدامات هیأت مؤسس انجمن صنفی مترجمان شهر تهران در اواخر سال 1393 ، اولین مجمع عمومی انجمن صنفی مترجمان شهر تهران در تاریخ 1393/12/25 تشکیل و نخستین انجمن صنفی مترجمان ایران تحت مجوز وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی رسماً تأسیس گردید.

اهداف

به موجب اساسنامه انجمن صنفی مترجمان شهر تهران هدف از تشکیل انجمن به شرح ذیل می‌باشد: «در اجرای مادة 131 قانون كار جمهوري اسلامي ايران وآيين‌نامه انجمن‌هاي صنفي و كانون‌هاي مربوط و به منظور حفظ حقوق و منافع مشروع و قانوني و بهبود وضع اقتصادي مترجمان كه خود متضمن حفظ منافع جامعه نيز باشد؛ اين انجمن صنفي تشكيل مي‌گردد.»

مأموریت‌ها

انجمن صنفی مترجمان شهر تهران در راستای تحقق اهداف کلان صنعت ترجمه و به منظور احقاق حقوق حقه مترجمان، کارآفرینی، ارتقای اقتصاد دانش بنیان در حوزه صنعت ترجمه و همچنین ایجاد فضای همگرایی اثربخش میان اجزای صنعت ترجمه تشکیل شده است.