انجمن صنفی مترجمان شهر تهران

فرم ثبت رزومه‌ي مترجمان

جهت انتخاب چند گزینه دکمه Ctrl را نگه دارید.
جهت انتخاب چند گزینه دکمه Ctrl را نگه دارید.
جهت انتخاب چند گزینه دکمه Ctrl را نگه دارید.
جهت انتخاب چند گزینه دکمه Ctrl را نگه دارید.
جهت انتخاب چند گزینه دکمه Ctrl را نگه دارید.
فایل‌ها باید کوچکتر از ۲ مگابایت باشند.
انواع فایل‌های مجاز: pdf doc docx rar zip.