انجمن صنفی مترجمان استان تهران

زهره معینی

مشخصات

نام: 
زهره
نام خانوادگی: 
معینی
رشته تحصیلی: 
زبان انگلیسی
آخرین مدرک تحصیلی: 
فوق لیسانس
کد مترجمی: 
1397