انجمن صنفی مترجمان استان تهران

عباسقلی عسگریان

مشخصات

نام: 
عباسقلی
نام خانوادگی: 
عسگریان
رشته تحصیلی: 
زبان شناسی
آخرین مدرک تحصیلی: 
دکترا
کد مترجمی: 
1412