انجمن صنفی مترجمان استان تهران

پریسا هاشمی

مشخصات

نام: 
پریسا
نام خانوادگی: 
هاشمی
رشته تحصیلی: 
مترجمی زبان انگلیسی
آخرین مدرک تحصیلی: 
فوق لیسانس
کد مترجمی: 
1426