انجمن صنفی مترجمان استان تهران

عبدالله برادران

مشخصات

نام: 
عبدالله
نام خانوادگی: 
برادران
رشته تحصیلی: 
آموزش زبان انگلیسی
آخرین مدرک تحصیلی: 
دکترا
کد مترجمی: 
1427