انجمن صنفی مترجمان استان تهران

حمیرا می‌خوش

مشخصات

نام: 
حمیرا
نام خانوادگی: 
می‌خوش
رشته تحصیلی: 
مترجمی زبان انگلیسی
آخرین مدرک تحصیلی: 
فوق لیسانس
کد مترجمی: 
1435