انجمن صنفی مترجمان استان تهران

مرتضی رحیمی

مشخصات

نام: 
مرتضی
نام خانوادگی: 
رحیمی
رشته تحصیلی: 
مترجمی زبان انگلیسی
آخرین مدرک تحصیلی: 
فوق لیسانس
کد مترجمی: 
1436