انجمن صنفی مترجمان استان تهران

راضیه لعل

Real name: 

مشخصات

نام: 
راضیه
نام خانوادگی: 
لعل
رشته تحصیلی: 
مترجمی زبان انگلیسی
آخرین مدرک تحصیلی: 
فوق لیسانس
کد مترجمی: 
1453