انجمن صنفی مترجمان استان تهران

حمیده فضلی

مشخصات

نام: 
حمیده
نام خانوادگی: 
فضلی
رشته تحصیلی: 
مترجمی زبان انگلیسی
آخرین مدرک تحصیلی: 
لیسانس
کد مترجمی: 
1468