انجمن صنفی مترجمان استان تهران

فرحناز ملک آذری

مشخصات

نام: 
فرحناز
نام خانوادگی: 
ملک آذری
رشته تحصیلی: 
مترجمی زبان انگلیسی
آخرین مدرک تحصیلی: 
لیسانس
کد مترجمی: 
1474