انجمن صنفی مترجمان استان تهران

فاطمه جامعی

مشخصات

نام: 
فاطمه
نام خانوادگی: 
جامعی
رشته تحصیلی: 
مترجمی زبان انگلیسی
آخرین مدرک تحصیلی: 
لیسانس
کد مترجمی: 
1480