انجمن صنفی مترجمان استان تهران

مریم قاسمی گورتی

مشخصات

نام: 
مریم
نام خانوادگی: 
قاسمی گورتی
رشته تحصیلی: 
مترجمی زبان انگلیسی
آخرین مدرک تحصیلی: 
لیسانس
کد مترجمی: 
1483