انجمن صنفی مترجمان استان تهران

مهسا خراسانی

مشخصات

نام: 
مهسا
نام خانوادگی: 
خراسانی
رشته تحصیلی: 
زبانشناسی
آخرین مدرک تحصیلی: 
فوق لیسانس
کد مترجمی: 
1492