انجمن صنفی مترجمان استان تهران

سمانه حافظی نیا

مشخصات

نام: 
سمانه
نام خانوادگی: 
حافظی نیا
رشته تحصیلی: 
مترجمی زبان انگلیسی
آخرین مدرک تحصیلی: 
لیسانس
کد مترجمی: 
1503