انجمن صنفی مترجمان استان تهران

ناهید خانزاده امیری

مشخصات

نام: 
ناهید
نام خانوادگی: 
خانزاده امیری
رشته تحصیلی: 
زبان شناسی همگانی
آخرین مدرک تحصیلی: 
فوق لیسانس
کد مترجمی: 
1508