انجمن صنفی مترجمان استان تهران

مهدی خزاعی کرقند

مشخصات

مهدی خزاعی مترجم زبان انگلیسی در اصفهان
نام: 
مهدی
نام خانوادگی: 
خزاعی کرقند
رشته تحصیلی: 
مترجمی زبان انگلیسی
آخرین مدرک تحصیلی: 
لیسانس
کد مترجمی: 
1546