انجمن صنفی مترجمان استان تهران

سارا اشرفیان کفاش

مشخصات

سارا اشرفیان
نام: 
سارا
نام خانوادگی: 
اشرفیان کفاش
رشته تحصیلی: 
مترجمی زبان فرانسه
آخرین مدرک تحصیلی: 
فوق لیسانس
کد مترجمی: 
1550