انجمن صنفی مترجمان استان تهران

مريم پورثاني

مشخصات

مريم پورثاني
نام: 
مريم
نام خانوادگی: 
پورثاني
رشته تحصیلی: 
مترجمی انگلیسی
آخرین مدرک تحصیلی: 
لیسانس
کد مترجمی: 
1591