انجمن صنفی مترجمان استان تهران

حسن اکبری اسفهرود

مشخصات

نام: 
حسن
نام خانوادگی: 
اکبری اسفهرود
رشته تحصیلی: 
مترجمی زبان انگلیسی
آخرین مدرک تحصیلی: 
لیسانس
کد مترجمی: 
1638