انجمن صنفی مترجمان استان تهران

نازیلا محبی

مشخصات

نام: 
نازیلا
نام خانوادگی: 
محبی
رشته تحصیلی: 
زبان و ادبیات آلمانی + مدیریت اجرایی
آخرین مدرک تحصیلی: 
دکترا
کد مترجمی: 
1752