انجمن صنفی مترجمان استان تهران

زهرا مداح

Real name: 

مشخصات

نام: 
زهرا
نام خانوادگی: 
مداح
رشته تحصیلی: 
مترجمی زبان انگلیسی
آخرین مدرک تحصیلی: 
لیسانس
کد مترجمی: 
1777