انجمن صنفی مترجمان استان تهران

هاجر فقهی نجف آبادی

مشخصات

نام: 
هاجر
نام خانوادگی: 
فقهی نجف آبادی
رشته تحصیلی: 
مترجمی زبان انگلیسی
آخرین مدرک تحصیلی: 
لیسانس
کد مترجمی: 
1780