انجمن صنفی مترجمان استان تهران

سمیه باستین

مشخصات

نام: 
سمیه
نام خانوادگی: 
باستین
رشته تحصیلی: 
روانشناسی
آخرین مدرک تحصیلی: 
دکترا
کد مترجمی: 
1783