انجمن صنفی مترجمان استان تهران

سیده سمیه طاهری

مشخصات

نام: 
سیده سمیه
نام خانوادگی: 
طاهری
رشته تحصیلی: 
مترجمی زبان المانی
آخرین مدرک تحصیلی: 
لیسانس
کد مترجمی: 
1785