انجمن صنفی مترجمان استان تهران

فاطمه افشاری

مشخصات

نام: 
فاطمه
نام خانوادگی: 
افشاری
رشته تحصیلی: 
تاریه ایران باستان
آخرین مدرک تحصیلی: 
فوق لیسانس
کد مترجمی: 
1788