انجمن صنفی مترجمان استان تهران

صالحه سادات حسینی راد

مشخصات

نام: 
صالحه سادات
نام خانوادگی: 
حسینی راد
رشته تحصیلی: 
مطالعات ترجمه
آخرین مدرک تحصیلی: 
فوق لیسانس
کد مترجمی: 
1807