انجمن صنفی مترجمان استان تهران

شبنم طالعی ویرثق

مشخصات

نام: 
شبنم
نام خانوادگی: 
طالعی ویرثق
رشته تحصیلی: 
مترجمی زبان انگلیسی
آخرین مدرک تحصیلی: 
لیسانس
کد مترجمی: 
1820