انجمن صنفی مترجمان استان تهران

بهاره ترابی

مشخصات

نام: 
بهاره
نام خانوادگی: 
ترابی
رشته تحصیلی: 
مترجمی زبان انگلیسی
آخرین مدرک تحصیلی: 
فوق لیسانس
کد مترجمی: 
1825