انجمن صنفی مترجمان استان تهران

هما ایزدی

Real name: 

مشخصات

نام: 
هما
نام خانوادگی: 
ایزدی
رشته تحصیلی: 
تربیت مترجم زبان انگلیسی
آخرین مدرک تحصیلی: 
لیسانس
کد مترجمی: 
1831