انجمن صنفی مترجمان استان تهران

مینا طاهری

مشخصات

نام: 
مینا
نام خانوادگی: 
طاهری
رشته تحصیلی: 
زبان شناسی
آخرین مدرک تحصیلی: 
فوق لیسانس
کد مترجمی: 
1845