انجمن صنفی مترجمان استان تهران

هایده هادوی

مشخصات

نام: 
هایده
نام خانوادگی: 
هادوی
رشته تحصیلی: 
آموزش زبان انگلیسی
آخرین مدرک تحصیلی: 
فوق لیسانس
کد مترجمی: 
1853