انجمن صنفی مترجمان استان تهران

شیوا الفت

Real name: 

مشخصات

نام: 
شیوا
نام خانوادگی: 
الفت
رشته تحصیلی: 
مترجمی زبان انگلیسی
آخرین مدرک تحصیلی: 
فوق لیسانس
کد مترجمی: 
1856