انجمن صنفی مترجمان استان تهران

زهرا کواکبیان

مشخصات

نام: 
زهرا
نام خانوادگی: 
کواکبیان
رشته تحصیلی: 
ادبیات عرفانی
آخرین مدرک تحصیلی: 
دکترا
کد مترجمی: 
1864