انجمن صنفی مترجمان استان تهران

فرشته مولائی

مشخصات

نام: 
فرشته
نام خانوادگی: 
مولائی
رشته تحصیلی: 
زبان و ادبیات عربی
آخرین مدرک تحصیلی: 
فوق لیسانس
کد مترجمی: 
1866